Reclame TV pentru firme

Firma “ZARA”,

in colaborare cu Asociatia „RESPECT” din Alibunar si “RTV Victoria” din Varset,

realizeaza:

 

Site-uri WEB si reclame TV animate in toate domeniile de activitate.

 

Telefon:  834-799

Mobil:     063/186-48-09

E-mail:   ilijasfera@yahoo.com


RECLAMA ANIMATA PENTRU FIRMA DVS!

VIZUALIZARE 

CLICK AICI 

CLICK AICI

CLICK AICI

CLICK AICI

Reclame

ROMANIA -LOCURI MINUNATE

Magnificent Romania

Romania in imagini

Obiective turistice Romania

Asociatia “Respect”

 

Asociatia “Respect”  este non guvernamentala, non profit si isi are sediul la Alibunar.

 

 

 

Veniturile Asociatiei provin din:
a) cotizatiile si contributiile in bani ale membrilor fondatori si ale celorlalte categorii de membri;
b) dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditiile legale;
c) dividendele societatilor comerciale infiintate de asociatie;
d) venituri realizate din activitati economice directe, inclusiv din activitati de organizare a unor targuri, expozitii si/sau alte manifestari;
e) donatii, sponsorizari sau legate;
f) resurse obtinute de la bugetul de stat si/sau de la bugetele locale;
g) alte venituri prevazute de lege.

Asociatia poate infiinta societati comerciale ale caror dividende, daca nu se reinvestesc in aceste societati, se vor folosi pentru realizarea scopului Asociatiei.
Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice directe, daca acestea au caracter accesoriu si au legatura stransa cu scopul principal al ei.

Principalele cheltuieli ale Asociatiei sunt:
a) cheltuieli pentru realizarea programelor si obiectivelor Asociatiei;
b) salarii si adaosuri la salarii;
c) indemnizatii, prime si premii;
d) procurari de rechizite, imprimate de birou, aparatura medicala si alte bunuri si servicii necesare realizarii scopului asociatiei;
e) chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare;
f) burse, cazare, masa, transport;
g) utilitati: energie electrica, termica, gaze naturale, apa etc.;
h) alte cheltuieli.
Cheltuielile se efectueaza potrivit prevederilor bugetului de venituri si cheltuieli si se aproba de persoane insarcinate de Consiliul director.
Salariile, indemnizatiile si alte drepturi banesti ale personalului se stabilesc in limitele statutului de functiuni si ale bugetului de venituri si cheltuieli.
Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificatii si altele asemenea din disponibilitatile existente.

Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.